Publicaties

Rapportage over het beleid voor Duurzame Ontwikkeling

Gedetailleerde informatie over het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Groep is te vinden in het managementverslag in de rubriek "Informatie over sociale, maatschappelijke en milieukwesties", overeenkomstig het (Franse) besluit nr. 2012-557 van 24 april 2012. De feiten en cijfers voor het boekjaar 2011/2012 worden gepresenteerd in het deel duurzame ontwikkeling van het activiteitenverslag.
Een rapportageprotocol definieert de milieu-, sociale en maatschappelijke indicatoren die in deze twee verslagen staan.

Rapportage over het beleid voor Duurzame Ontwikkeling

Gedetailleerde informatie over het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Groep is te vinden in het managementverslag in de rubriek "Informatie over sociale, maatschappelijke en milieukwesties", overeenkomstig het (Franse) besluit nr. 2012-557 van 24 april 2012. De feiten en cijfers voor het boekjaar 2011/2012 worden gepresenteerd in het deel duurzame ontwikkeling van het activiteitenverslag. Een rapportageprotocol definieert de milieu-, sociale en maatschappelijke indicatoren die in deze twee verslagen staan.

CO2-afdruk

De acties van de groep ter vermindering van de CO2-afdruk

 
 
Als grootste partij in dichtbijvakanties in Europa verbindt de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs zich om zijn CO2-afdruk te verkleinen.

In een film van 4 minuten presenteert de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs de belangrijkste posten van uitstoot van broeikasgassen van een Center Parcs en de ondernomen acties ter vermindering daarvan.
- Wat is het broeikaseffect?
- Wat is de ecologische voetafdruk van een Center Parcs in Frankrijk?
- Welke acties heeft de Groep ondernomen om het energieverbruik terug te dringen, hernieuwbare energie te benutten en zijn klanten bewust te maken, enz.?

Reglementaire verslagen van de uitstoot van broeikasgassen (BEGES)

 
 

Overeenkomstig artikel 75 van de (Franse) wet nr. 2010-788 zijn er verslagen van de uitstoot van broeikasgassen (BEGES) en bijbehorende actieplannen opgesteld voor de desbetreffende entiteiten van de Groep.

Local footprint

De sociaal-economische invloed van Center Parcs in Moselle

 
 

Door middel van een onderzoek, in 2013 uitgevoerd door Cabinet Utopies met behulp van de tool Local Footprint ®, is vastgesteld wat de opbrengst is van de exploitatie van het park Les Trois Forêts voor de regio Moselle-Lorraine.

Aan de hand van de aankopen in het kader van de exploitatie van het park, de uitbetaalde salarissen, de huren van de cottages die zijn betaald aan de plaatselijke eigenaren en de uitgaven van de klanten buiten het park, konden de nieuwe of behouden arbeidsplaatsen en het ter plaatse gegenereerde BNP (bruto nationaal product) worden geschat.

De Brochure duurzame ontwikkeling - Center Parcs Le Bois aux Daims

De brochure duurzame ontwikkeling van Center Parcs Le Bois aux Daims
De brochure duurzame ontwikkeling van Center Parcs Le Bois aux Daims

Met de opening van het nieuwe Center Parcs Le Bois aux Daims in het departement Vienne in juni 2015 laat de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs vooruitgang zien op het gebied van duurzame ontwikkeling op de volgende punten:

- beschermen van de biodiversiteit,
- verantwoord bouwen,
- de dieren uit het bos ontdekken,
- bijdragen aan de ontwikkeling van de streken.