Onze rol en onze beloften

Onze rol

 

Als Europees leider op het gebied van dichtbij-vakanties is de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs niet zomaar een toeristisch bedrijf. Onze betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling heeft zijn oorsprong in een origineel economisch model waarin de ontwikkeling van vastgoed en toeristische exploitatie samengaan.

Het langetermijnbeheer van de vestigingen is een kans. Dit biedt ons de mogelijkheid om al bij het ontwerp en de bouw van de residenties en parken handelend op te treden en na te gaan of de maatregelen tijdens de exploitatie worden uitgevoerd. Deze betrokkenheid op de lange termijn geeft ons een grote verantwoordelijkheid tegenover onze aandeelhouders, onze individuele en institutionele beleggers, onze plaatselijke partners, onze medewerkers en onze klanten.

Het is onze ambitie om concrete en innovatieve antwoorden te geven op de uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied in dit tijdperk. Dit doen we door gebouwen met goede prestaties te ontwerpen, sterke samenwerkingsverbanden op te bouwen met de streek en nieuw aanbod in recreatie te ontwikkelen in de buurt van stedelijke centra die bevorderlijk zijn voor het opladen van de batterij, weer helemaal tot jezelf komen, in verbinding met anderen en de natuur.

Onze beloften

 

 
 

 

Het natuurlijke kapitaal van onze vestigingen benutten en beschermen

De schoonheid en de kwaliteit van de landschappen waar wij gevestigd zijn, vormen de belangrijkste troeven voor aantrekkingskracht van onze vestigingen. Deze omgeving beschermen en de plaatselijke natuurlijke rijkdommen benutten is onderdeel van de vakkennis van de Groep.

 • Tijdens de ontwerpfase: ruimtelijke plannen voor de vestigingen waarbij ook de biodiversiteit aan de orde komt; gedetailleerde lijsten van de flora en fauna en habitats gedurende de seizoenen; bescherming van de bestaande hydrografische stelsels; keuze voor plantensoorten die bevorderlijk zijn voor natuurlijke habitats, handhaving en zelfs herstel van ecologische corridors...
 • Tijdens de exploitatiefase: gedifferentieerd beheer van de groenvoorzieningen en de natuur; vermindering van het gebruik van fytosanitaire middelen; follow-up door een natuuronderzoeker; bewustzijn kweken bij klanten...

Onze invloed op het milieu verminderen

Met in totaal 282 toeristische vestigingen verspreid over heel Europa zijn wij in staat vakantielocaties vlak bij huis aan te bieden die gemakkelijk bereikbaar zijn met de auto of de trein.
Om onze directe invloed op het milieu te verminderen worden al vanaf de bouw van vestigingen maatregelen getroffen en dit gaat door tijdens de exploitatie: bouwbestek dat voldoet aan veeleisende certificeringen en labels (HQE, THPE, BBC...); sturing van het water- en energieverbruik en afvalproductie; bewustwording en opleiding van de medewerkers; milieucertificering en -labeling van de vestigingen tijdens de exploitatie (Clef Verte, ISO 14001...).

Een duurzame toeristische ervaring bedenken

De vakantie is een bijzondere periode om samen te zijn met familie en vrienden en nieuwe streken te ontdekken. Wij zijn ervan overtuigd dat de vakantie ook een kans is om de natuur en haar weldaden te (her)ontdekken. Daarom bieden wij activiteiten aan om onze klanten op een ludieke manier bewust te maken van milieubescherming, zoals:
 • de Kid’s Climate Conference bij Center Parcs,
 • Eco'lidays-amusement in de Pierre & Vacances parken
 • activiteiten die verband houden met de natuur, zoals het Wannebe-programma' in de Center Parcs.
De nieuwe projecten gaan nog een stapje verder met de wens van de groep om een vakantiebeleving aan te bieden die sterk verbonden is met de omgeving. Zo is het mogelijk om in Center Parcs Le Bois aux Daims om op een bijzondere manier de dieren uit het bos te ontdekken; het emblematische project Villages Nature® Paris is juist weer gebaseerd op de harmonie tussen mens en natuur.

Een verantwoord werkgeversbeleid voeren

De seizoensgevoeligheid van de toeristische branche, een geografische spreiding van onze 12.500 medewerkers over 5 landen en de diversiteit van onze vakgebieden vragen van het personeelsbeheer meer flexibiliteit in werkgelegenheid en een grote mobiliteit van de medewerkers. Dit legt een specifieke verantwoordelijkheid bij de groep die hij moet integreren in een dynamisch personeelsbeleid met nastreving van het gemeenschappelijke doel van alle directies: klanttevredenheid. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze bereikt wordt via de tevredenheid van de medewerkers, vormt het welzijn van de medewerkers een fundamenteel onderdeel van het HR-beleid.

 • Uit de resultaten van de interne enquête Happy@Work, uitgevoerd in 2014-2015, blijkt een totaal tevredenheidspercentage bij de medewerkers van 77,5%.
 • Voor het derde jaar op rij kreeg Center Parcs Nederland het nationale label Top Employer.

De prestatie op het gebied van duurzame ontwikkeling handhaven in de dagelijkse gang van zaken bij de vestigingen

De prestatie van de groep op het gebied van duurzame ontwikkeling krijgt in onze vestigingen vorm door concrete acties in ieder vakgebied.

 • Naast middelen voor het volgen van het water- en energieverbruik kan met behulp van een systeem voor duurzame ontwikkeling BEST! een actieplan opgesteld worden en kunnen de medewerkers gemobiliseerd worden voor de 16 hoofdpunten van de groep (onderhoud, opleiding en bewustwording van medewerkers en klanten...).
 • 30% van de geëxploiteerde vestigingen heeft een ecolabel of een milieucertificering: 68% van de Adagio aparthotels heeft het Europese Ecolabel, 46 Pierre & Vacances vestigingen het label Clef Verte en het milieumanagementsysteem van Center Parcs is ISO 14001-certificeerd.

De Directie Inkopen speelt een centrale rol in de tenuitvoerlegging van de MVO-activiteiten van de Groep. Het beleid voor verantwoord inkopen is gebaseerd op 4 prioritaire punten: een economisch duurzame partner van de regio’s zijn; de inkopers en interne klanten verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen; een basis van verantwoorde toeleveranciers opbouwen en verantwoorde producten en diensten inkopen. Dit verantwoordelijke inkoopbeleid is erop gericht om een bevoorrechte relatie met toeleveranciers tot stand te brengen, waarvan de MVO-performance nauw samenhangt met die van de Groep. In het kader van de cateringdiensten op de sites van de Groep, hebben de Groep en zijn partners zich er bijvoorbeeld toe verbonden om in 2025 geen gebruik meer te maken van eieren en eiproducten afkomstig van legbatterijkippen. Op alle sites in alle landen waar de Groep actief is, zullen uitsluitend eieren en eiproducten gebruikt worden afkomstig van kippen die beschikking hebben over een vrije of overdekte uitloop.

Een langdurige partner zijn voor de streken

Een rol spelen in de plaatselijke economische dynamiek door middel van ter plaatse ontstane banen, betrokken inkoop voor de exploitatie, de culturele troeven van elke streek onder de aandacht brengen en sterke, langdurige banden opbouwen met elke streek zijn belangrijke punten voor de groep.

 • Tijdens de bouwfase van Center Parcs Le Bois aux Daims in het departement Vienne werd 75% van de werkzaamheden uitbesteed aan plaatselijke ondernemingen.
 • De exploitatie van Center Parcs Les Trois Forêts in het departement Moselle heeft gezorgd voor 885 nieuwe of gehandhaafde banen in de plaatselijke economie, waarvan 610 bij de vestiging, voornamelijk voor mensen uit Moselle.

 

 
 
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies à des fins de mesures d’audience, d’optimisation de la navigation et connexion, de ciblage et suivi publicitaire, et de partage sur les réseaux sociaux. Pour obtenir plus d’informations ou vous y opposer, cliquez sur En savoir plus OK