Organisatie & Ontstaansgeschiedenis

Organisatie & Ontstaansgeschiedenis
Organisatie & Ontstaansgeschiedenis

Organisatie

Het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Groep Pierre & Vacances-Center Parcs is sinds 2005 formeel vastgelegd. Tegenwoordig wordt voor de twee vakgebieden van de Groep, vastgoed en toerisme, bedrijfsbreed begeleid door een speciaal team: de Directie Duurzame Ontwikkeling.

Ontstaansgeschiedenis

Het "Programma Duurzame vakanties" 2008/2011

Dit is opgezet om een positieve bijdrage te leveren via de vakgebieden in het vastgoed en het toerisme en dit gedurende de gehele levenscyclus op drie grote gebieden:

 
 

 

  • de klimaatverandering bestrijden: de energieprestatie van gebouwen verbeteren, het beheer van het energieverbruik van vestigingen optimaliseren, alle betrokken partijen, waaronder de klanten, mobiliseren;
  • de natuurlijke bronnen beschermen: invoeren van managementtools om acties te begeleiden voor vermindering van drinkwatergebruik, optimale afvalscheiding, afvalvermindering en verantwoord beheer van de groenvoorzieningen, bewustmaking van het grote publiek, de inkoop stimuleren van producten en diensten met een toevoegde maatschappelijke en milieuwaarde;
  •  maatschappelijk verantwoord handelen: de integratie van diversiteit in het bedrijf ondersteunen, het proces voor werving en integratie van mindervaliden verbeteren, medewerkers opleiden in goede milieupraktijken, de nakoming van afspraken integreren in de managementprocedures.

 

Door middel van dit plan, dat zowel betrekking had op de vastgoedactiviteit als het toerisme, liet de Groep zijn wens blijken om van duurzame ontwikkeling een fundamentele waarde van zijn ondernemingsstrategie te maken.