General Management Committee

Het General Management Committee bestaat uit vijf leden. Het Committee maakt het strategische plan op dat de ontwikkeling en operationele performance van de Groep verzekert. Anticiperen op de verdere ontwikkeling van de beroepen binnen de organisatie, het aanpassen van haar strategie en de supervisie van de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de Groep behoren ook tot de taken van het Committee.

 

  • Gérard Brémond, Chairman
  • Olivier Brémond, Chief Executive Officer
  • Patricia Damerval, Deputy Chief Executive Officer
  • Thierry Hellin, Deputy Chief Executive Officer
  • Martine Balouka-Vallette, Chief Executive Officer Tourism

Gérard Brémond, Olivier Brémond, Patricia Damerval, Thierry Hellin, Martine Balouka-Vallette.
Gérard Brémond, Olivier Brémond, Patricia Damerval, Thierry Hellin, Martine Balouka-Vallette.