Streven naar duurzaam toerisme

EEN OP MVO GERICHTE AANPAK DIE GEDEELDE WAARDE CREËERT

 

De duurzame ontwikkelingsstrategie van de Groep illustreert onze ambitie om ‘onze leidinggevende positie op het gebied van innovatief en duurzaam toerisme te versterken’. Deze ambitie vindt haar basis in ons verleden. In de jaren 60 waren wij de eerste die een autoloze wintersportplaats in Europa introduceerden. Vijftig jaar later is Avoriaz nog steeds een broedplaats voor innovatie. Een harmonieuze relatie tussen de mens en zijn omgeving tot stand brengen ­zowel op economisch, maatschappelijk, ecologisch als cultureel gebied ­ en een onderscheidende klantbeleving creëren maken deel uit van ons DNA.  

Ons streven naar verantwoord ondernemen vindt zijn oorsprong in ons businessmodel dat vastgoedontwikkeling en toerisme verenigt. Dit commitment brengt met zich mee dat onze prestaties op de korte termijn en onze langetermijnvisie op sociaal, maatschappelijk en bouwkundig vlak op elkaar moeten worden afgestemd.
Wij hebben ons bestaan en ons succes, nu en in het verleden, te danken aan ons vermogen om duurzaam te innoveren en vernieuwend te zijn, zowel bij het financieren van vastgoedprojecten als het ontwikkelen van nieuwe vormen van toerisme.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in de groeistrategie van de Groep verweven.

Onze MVO-strategie berust op drie pijlers:

 

 
 

ONS COMMITMENT

Het natuurlijk kapitaal van onze vestigingen benutten en beschermen

De schoonheid en de rijkdom van de landschappen waarin onze parken gevestigd zijn bepalen voor een groot deel hun aantrekkingskracht. Het beschermen van deze omgeving en het benutten van de lokale natuurlijke hulpbronnen maakt deel uit van onze bedrijfsvoering, zowel in de ontwerp-, bouw- als exploitatiefase. Dit betekent dat wij bij de keuze van de locatie en het opstellen van de inrichtingsplannen, ‘groene’ bouwprojecten, het gedifferentieerde beheer van groenzones, natuurverkenning, het creëren van bewustwording bij de klanten, etc. rekening houden met de milieuvoorschriften.

Naar meer milieucertificaten en -keurmerken voor onze accommodaties en parken streven

In 2019 is de Groep zich bij alle nieuwe projecten die de Groep direct ontwikkelt, overal in Europa, sterk gaan maken voor milieucertificering en voor het deels overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast moedigt de Groep haar partners sterk aan om dit voorbeeld te volgen. In 2009 is de Groep in de exploitatiefase met een uitgebreid en vrijwillig keurmerkprogramma gestart. In 2018 ontving 41% van de vestigingen van de Groep een milieucertificaat of -keurmerk en werden al onze Center Parcs en Sunparks parken ISO 14001- en ISO 50001-gecertificeerd.

Nieuwe duurzame toeristische ervaringen uitdenken

Vakantie is het moment bij uitstek om samen te zijn met het gezin of met vrienden en nieuwe streken te verkennen. Maar ook om de natuur te ontdekken of te herontdekken, de heilzame werking ervan te ervaren en buitengewone ervaringen op te doen die waardevolle en betekenisvolle herinneringen achterlaten. Wij bieden onze jongste gasten en hun families nieuwe educatieve activiteiten en spelactiviteiten aan rond het thema natuur en zullen dit blijven doen. Deze worden door onze teams of in samenwerking met lokale milieuverenigingen georganiseerd.

De nieuwe projecten tillen het streven van de Groep om een vakantiebeleving aan te bieden die verbonden is met de omgeving naar een hoger plan. Zo is er in het Center Parcs Park Le Bois aux Daims (F) de mogelijkheid om op een bijzondere manier de dieren in het bos te ontdekken; het vlaggenschipproject Villages Nature® Paris (F) is opgezet volgens de ‘One Planet Living’-principes van BioRegional en WWF International met een MVO-routekaart die in nauwe samenwerking met de lokale stakeholders is ontwikkeld en die door hen wordt gemonitord.

Een verantwoord werkgeversbeleid voeren

Toerisme is seizoensgebonden, onze 12.700 werknemers zijn over 5 landen verspreid en onze vakgebieden zijn divers. Ons personeelsbeleid is dan ook steeds meer gericht op flexibel werk en op een grote mobiliteit van de werknemers. Dit brengt voor de Groep een specifieke verantwoordelijkheid met zich mee waaraan door middel van een dynamisch personeelsbeleid invulling moet worden gegeven, met als gemeenschappelijke doelstelling klanttevredenheid. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij deze doelstelling alleen kunnen bereiken met tevreden werknemers vormt het welbevinden van onze werknemers de leidraad van ons personeelsbeleid.

Onze partners en leveranciers stimuleren

De Inkoopafdeling speelt een sleutelrol bij de inspanningen van de Groep op het gebied van MVO.

Ons maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid berust op 4 hoofdpijlers:
- Een economisch duurzame partner van de regio’s zijn.
- Inkopers en interne klanten tot maatschappelijk verantwoord handelen aanzetten.
- Een bestand met duurzame leveranciers opbouwen.
- Duurzame producten en diensten inkopen.

Met het oog op de verbetering van de leefomstandigheden van dieren in veehouderijen werkt de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep al meer dan twee jaar samen met haar cateringpartners om geleidelijk dierenwelzijnscriteria te integreren in haar inkoopprocessen.

Vandaag verbindt de Groep zich ertoe om er samen met haar cateringpartners voor te zorgen dat in uiterlijk 2026 100% van het kippenvlees dat in de vestigingen van de Groep wordt gebruikt afkomstig zal zijn van veehouderijen en slachthuizen die voldoen aan de criteria van de European Chicken Commitment. Dit beleid is reeds van kracht voor onze locaties in Nederland. In Frankrijk zal de Groep nog verder gaan en ervoor zorgen dat ten minste 20% van zijn kippenvlees afkomstig is van veehouderijen die aan deze criteria voldoen én hun vee toegang tot de open lucht of een wintertuin garanderen.

De Groep nodigt haar partners nu al uit om zich in te zetten voor het welzijn van dieren en zal er nauwlettend op toezien dat dat dit streven wordt nageleefd.

Bovendien hebben de Groep en haar partners zich ertoe verbonden om in uiterlijk 2025 voor al haar locaties, in alle landen waar de Groep gevestigd is, te stoppen met eieren en ei-producten afkomstig van kooikippen, en uitsluitend nog gebruik te maken van vrije uitloop of scharreleieren en eiproducten, of eivervangers. Dit beleid is al van kracht voor restaurants van onze partners in België, Nederland en Frankrijk.

Een partner van de regio’s zijn op de lange termijn

Een rol spelen in de lokale economische dynamiek via de werkgelegenheid die wordt gecreëerd in de vestigingen, de inkopen die ten behoeve van de exploitatie worden gedaan, de culturele pluspunten van elke streek benutten en met elke streek nauwe en langdurige relaties aanknopen zijn de grote uitdagingen die de Groep is aangegaan. Dit streven naar territoriale verankering komt tot uiting bij de personeelswerving, in ons duurzame inkoopbeleid en bij de lokale partnerschappen ten behoeve van ons activiteiten- en dienstenaanbod.