Een dialoog aangaan met onze belanghebbenden

Bij het definiëren van de prioriteiten en doelstellingen van het beleid voor duurzame ontwikkeling van de groep is rekening gehouden met de overwegingen en feedback van de betrokken partijen.

Er bestaat een permanente dialoog met de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met deze verschillende partijen. De leerpunten die daaruit voortvloeien, worden opgenomen in de strategische oriëntatie van het bedrijf.

De permanente dialoog met de betrokken partijen is essentieel voor het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Groep.
De permanente dialoog met de betrokken partijen is essentieel voor het beleid voor duurzame ontwikkeling van de Groep.

Medewerkers
Alle vakgebieden van de groep (vastgoedontwikkeling, verkoop van vastgoed, toeristische exploitatie, ondersteunende functies...) hebben één gemeenschappelijk doel: de tevredenheid van onze klanten die tot stand komt door de tevredenheid van de medewerkers. Daarom vormt het welzijn van de medewerkers een van de pijlers van het personeelsbeleid van de groep.

Eigenaren
De tevredenheid van de 23.700 eigenaren wordt aangestuurd door de afdeling Klantenrelaties eigenaren die beschikt over speciale communicatiemiddelen: hotline, website, magazine, nieuwsbrief.

Klanten
De tevredenheid en de trouw van klanten vormen de leidraad voor het kwaliteitsbeleid van de groep. Deze baseert zich op de analyse van de tevredenheidsonderzoeken, het volgen van beoordelingssites en sociale netwerken, een nauwe samenwerking met de afdeling klantenrelaties en een constante dialoog met de medewerkers van de residenties en parken.

Leveranciers en dienstverleners
De Groep heeft in 2010 het Franse handvest ‘Relations fournisseur responsables’ ondertekend en op 23 mei 2019 het keurmerk ontvangen vanwege de duurzame relaties die de Groep met haar leveranciers onderhoudt. De Directie Inkoop heeft een duurzaam inkoopbeleid ingevoerd: bij strategische aanbestedingen wordt rekening gehouden met specifieke milieu- en sociale voorschriften, wordt bijzondere aandacht besteed aan inkopen in landen die als risicovol staan aangemerkt en er wordt bij voorkeur lokaal ingekocht.

Investeerders
Elk jaar maakt de groep in zijn referentiedocument de stand van zaken bekend met betrekking tot zijn prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling en beantwoordt hij vragen van investeerders, beoordelaars van niet-financiële aspecten. Ook neemt de groep deel aan ontmoetingen over maatschappelijk verantwoord investeren om rechtstreeks van gedachten te wisselen met de analisten.

Regionale instellingen
Voor ieder nieuw project van de groep wordt een speciale dialoog aangegaan met de regionale instellingen. Zo worden er concrete verplichtingen aangegaan op het gebied van de milieuprestatie, werkgelegenheid, gebruikmaking van korte lijnen en toeristische ontwikkeling in het kader van akkoorden met plaatselijke partijen. Deze maken integraal deel uit van de overeenkomsten die met partners gesloten worden.

Omwonenden en plaatselijke betrokkenen
Het toerisme vertegenwoordigt 7,3% van het BNP van Frankrijk* en is een belangrijke factor voor de economische groei van de streken. Tijdens de bouw- en exploitatiefase draagt elke residentie en park bij aan de economische en maatschappelijke dynamiek door middel van nieuwe banen, aankopen en toeristische uitgaven van de bezoekers bij de plaatselijke winkels tijdens hun verblijf. Naast deze economische waarde willen wij graag nauwe betrekkingen aanknopen met de partijen uit de streek: post van het VVV-kantoor in onze parken, samenwerkings- en ondersteuningsprotocol voor plaatselijke verenigingen... Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten probeert de groep ook verder te gaan dan zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van overleg door steeds in gesprek te gaan met de plaatselijke betrokken partijen.


*Bron: Frans Ministerie van economische zaken en automatisering-2013