Duurzame ontwikkeling centraal in onze beroepen

Vastgoedontwikkeling
Vastgoedontwikkeling
Vastgoedontwikkeling

 • Beleid gericht op het evalueren van de ecologische kwetsbaarheid van de locaties, voor grootschalige vastgoedontwikkelingen: voorafgaande diagnose van de milieu-effecten of het in kaart brengen van de minimale milieubelasting van de projecte.
 • Specifieke maatregelen bij het ontwerpen van projecten om het ondoorlaatbare oppervlak te minimaliseren en de waterhuishouding en de natuurlijke processen niet te verstoren.
 • Rekening houden met de ontwikkelingsmogelijkheden van ontgonnen locaties (braakliggende terreinen, militaire terreinen, campings, etc.) en het restaureren van bestaande gebouwen, met name in de bergen.

Bouw
Bouw
Bouw

 • Streven naar strenge certificeringen (HQE, BBC, etc.), de milieuprestaties van de bouwwerken garanderen (keuze van de materialen, energieprestaties, waterverbruik bij de exploitatie verminderen, gebruik van hernieuwbare energie, etc.).
 • Toepassen van een groen bouwhandvest om het risico op vervuiling bij de bouw te beperken, kwetsbare gebieden te beschermen en zorg te dragen voor een goed afvalbeheer.
 • Lokale bouwbedrijven inschakelen. 71% van de werkzaamheden in het Park Le Bois aux Daims in het departement Vienne (F) is bijvoorbeeld aan bedrijven in de regio Poitou-Charentes uitbesteed.

HQE: Hoge milieukwaliteit - BBC: gebouw met laag energieverbruik

Klantbeleving
Klantbeleving
Klantbeleving

 • Bestemmingen dichtbij stedelijke centra om los te komen van de dagelijkse beslommeringen, een streek te ontdekken en te genieten van een gezellig samenzijn met het gezin met activiteiten in de natuur.
 • Promotie van het lokale toeristische aanbod van de VVV’s en promotie op de locaties.
 • Unieke belevenissen met als thema het dier in het Center Parcs Park Le Bois aux Daims in Vienne (F) waar de Europese fauna op een bijzondere manier kan worden geobserveerd.
 • Activiteiten om milieubewustzijn te creëren bij kinderen en hun familie.
 • Milieuvriendelijke onderhoudsproducten en welkomstproducten met ecolabel in alle accommodaties.

Toeristische exploitatie
Toeristische exploitatie
Toeristische exploitatie

 • Keurmerk- en certificeringsprogramma waarmee wij ons ten doel hebben gesteld dat al onze Premium accommodaties en parken die wij in direct beheer hebben, in Frankrijk, op de Antillen en in Spanje, in 2022 het Green Key-keurmerk bezitten.
 • Operationele routekaarten met concrete doelstellingen voor het beperken van het water- en energieverbruik, het afvalbeheer en het behoud van de biodiversiteit op de locatie.
 • Training en bewustmaking van de werknemers op de locaties van het belang van milieubewust handelen bij het uitoefenen van hun functie.

Renovatie
Renovatie
Renovatie

 • Normen voor het renoveren van appartementen, huizen en cottages conform de eisen van de milieukeurmerken van de locaties.
 • Afvalbeheer dat recycling, hergebruik van verwijderde materialen en apparaten bevordert